Katrs trešais bērns un gandrīz katrs vientuļais pensionārs, dzīvo nabadzībā

''Tie nav bēgļu bērni!'' FOTO AVOTS: pastorhobbins.worldpress.com

Ļoti daudzi šajā valstī ir uz nabadzības sliekšņa. Katrs trešais bērns un gandrīz katrs vientuļais pensionārs, dzīvo trūkumā, vēsta portāls ”infotop.lv” un ”protesti.lv”.

Lai gan dziļai materiālai nenodrošinātībai pakļauto (bez eifēmismiem runājot – nabadzīgo) iedzīvotāju skaits samazinoties, nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits Latvijā pieaug, informē Centrālā statistikas pārvalde (CSP).

2015. gadā CSP veiktās inspicēšanas dati uzrāda: salīdzinājumā ar 2013. gadu nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars 2014. gadā ir palielinājies par 1,3 procentpunktiem. CSP to skaidro ar ienākumu kāpumu no algota darba: tas esot bijis krietni straujāks par pensiju, pabalstu un citu budžeta maksājumu (sociālo transfertu) pieaugumu.

Vidējā mēneša neto darba samaksa 2014. gadā palielinājās par 44 eiro jeb 8,6%, turpretī vecuma pensijas vidēji mēnesī pieauga vien par 7,06 eiro jeb 2,7%. 2014. gadā attiecīgi ir pieaudzis arī nabadzības riska slieksnis – 291 eiro (2013. gadā – 260 eiro). Tādējādi 2014. gadā nabadzības riskam bija pakļauti iedzīvotāji, kuru ekvivalentie rīcībā esošie (neto) ienākumi bija mazāki par 291 eiro mēnesī.

CSP ir aplēsusi, ka 2014. gadā Latvijā nabadzības riskam vai sociālajai atstumtībai bija pakļauti 606 000 jeb 30,9% Latvijas iedzīvotāju! Samazinājies gan pilnīgo nabagu īpatsvars – no 19,2% 2014. gadā līdz 16,4% pērn.

TURPINĀJUMU LASIET NĀKAMAJĀ LAPPUSĒ!