Kariņš svētdienas vakarā ar Svarīgu Paziņojumu vēršas pie tautas

Kariņš svētdienas vakarā ar Svarīgu Paziņojumu vēršas pie tautas..

TURPINĀJUMU LASIET NĀKAMAJĀ LAPPUSĒ!