Jums būs bērns? Uzzini kādi pabalsti Jums pienākas 2019. gadā

Bērna dzimšana ir liels prieks vecākiem un daudz patīkamu rūpju un klapatu. Gribas pēc iespējas vairāk laika veltīt savam mazulim, nevis skraidīt pa neskaitāmām iestādēm, lai noformētu nepieciešamos dokumentus un pabalstus.

Atsevišķi apskatīsim katrus no pabalstiem, kas pienākas jaunajiem vecākiem.

 

Pabalsti par bērnu sociāli neapdrošinātai personai (nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) 2019.gadā.

Bērna piedzimšanas pabalsts

Vienreiz izmaksājams pabalsts 421,17 eiro apmērā. Piešķir no bērna 8.dzīvības dienas. Jāpieprasa 6 mēnešu laikā.

Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot E-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

 • klātienē – jebkurā VSAA nodaļā ; Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums; Rīgas Dzemdību namā; Rīgas dzimtsarakstu nodaļās;
 • pa pastu – nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu VSAA nodaļai pēc deklarētās dzīvesvietas;
 • elektroniski –nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pastaadresi edoc@vsaa.gov.lv.

Bērna kopšanas pabalsts

 • Līdz bērna 1,5 gada vecumam 171 eiro mēnesī
 • No bērna 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem 42,69 eiro mēnesī
Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ģimenes valsts pabalsts

No bērna viena gada vecuma līdz 15 gadiem.

 • par pirmo bērnu ģimenē ir 11,38 eiro mēnesī,
 • par otro bērnu 22,76 eiro (2 reizes lielāks),
 • par trešo bērnu 34,14 eiro (3 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu),
 • par ceturto un nākamajiem 50,07 eiro (4,4 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu).
Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

No 15 gadiem līdz 20 gadu sasniegšanai.

Ir tiesības saņemt, ja bērns turpina mācīties vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē (neatkarīgi no stipendijas saņemšanas fakta) un nav stājies laulībā.

TURPINĀJUMU LASIET NĀKAMAJĀ LAPPUSĒ!