Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju ar situāciju valstī nav apmierināti.

Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju jeb 55% aptaujāto joprojām kopējo situāciju valstī vērtē kā sliktu, liecina 89.Eirobarometra aptaujas dati.

Salīdzinot ar 2017.gada rudens aptauju, skeptiķu skaits samazinājies vien par trīs procentpunktiem. Kā labu kopējo situāciju valstī vērtē 42% Latvijas respondentu jeb par četriem procentpunktiem vairāk nekā pērn rudenī.

Vidēji Eiropas Savienībā (ES) 51% aptaujāto situāciju savā valstī vērtē kā labu, bet 47% kā sliktu. Lietuvā 53% respondentu situāciju valstī vērtē kā sliktu, 45% kā labu, bet Igaunijā kā sliktu situāciju valstī vērtēja vien 25%, kā labu – 70% respondentu.

61% Latvijas respondentu uzskata, ka situācija valstī turpmākā gada laikā nemainīsies, bet 22% uzskata, ka tā uzlabosies. 13% atbildējuši, ka kopējā situācija valstī nākamo 12 mēnešu laikā pasliktināsies.

Turpinājumu lasiet nākamajā lappusē!