Vai varat pateikt, kura no kafijas tasītēm piepildīsies pirmā?

Pāris dienu atpakaļ Kāda Twitter lietotāja vārdā Purp, publicēja uzdevumu, kuru piedāvāja atminēt saviem sekotājiem. Skatoties attēlā, bija jāatbild uz jautājumu, kura no tasītēm piepildīsies ar kafiju pirmā. Interesanti, ka lasītāju domas dalījās, un viņi piedāvāja dažādus atbilžu variantus. Kāds apgalvoja, ka tasīte Nr.5, kāds cits, ka Nr.9, citi mēģināja izskaitļot secību, kādā tās piepildīsies, iegūstot 4,9,5,7 vai arī 4,9,7,5. Vai jums izdodas tikt līdz vienam pareizajam rezultātam?

Kura no tasītēm piepildīsies ar kafiju pirmā?

Daži mēģināja atrisināt šo uzdevumu, balstoties uz savienoto trauku likumu, kāds bija pārliecināts, ka šis likums šeit nav svarīgs. Kāds izdomāja jaunas teorijas, taču patiesībā uzdevuma atrisinājums ir daudz vienkāršāks, kā izskatās pirmajā acumirklī.

Atbildi meklējiet nākamajā lappusē!