Teju vai pasakains stāsts: maza Latvijas baznīca no Amerikas tēvoča manto gandrīz pusmiljonu, bet aizgājēja gribu nepilda?

Teju vai pasakains stāsts… Kādā jaukā dienā lauku baznīciņa Jaunsaulē Bauskas novadā ar draudzi ne vairāk par desmit cilvēkiem saņem Amerikas tēvoča mantojumu – gandrīz 363 000 eiro. Tas vietējā sabiedrībā izraisījis teju vai krusta karus…

Pirms diviem gadiem stājās spēkā testaments, ar ko ASV latvietis un kādreizējais jaunsaulietis Viesturs Segliņš (1926–2016) novēlēja vairāk nekā pusmiljonu eiro baznīcai, to sadalot Jaunsaules Svētā Konrāda Romas katoļu dievnamam un Skaistkalnes Romas katoļu baznīcai.

Viens no lielākajiem ziedojumiem

Pagājušā gada otrajā pusē draudžu kontos ieskaitīta nauda, attiecīgi 363 000 eiro un vairāk nekā 200 000 eiro. Tas ir viens no ievērojamākajiem privātpersonas ziedojumiem Latvijas otrās brīvvalsts laikā baznīcai un arī kopumā. Apritējuši jau divi gadi, kopš Segliņa un viņa sievas pīšļi guldīti dzimtās zemes klēpī līdzās baznīcai Jaunsaulē.

Viestura Segliņa atdusas vieta Jaunsaules kapos. Pieminekli viņš gādājis pieticīgu, cerēdams, ka par tādu kļūs skaisti iekoptā apkārtne. (Foto: Ieva Valtere)

No gaidītās dievnama atdzimšanas joprojām ne vēsts. Vienīgais, kas par mantojuma naudu pagaidām iegādāts, ir jauns vieglais auto mācītāja vajadzībām, un aizgājēja tuvinieki ir šokēti, no baznīckungiem izdzirdot, ka vienīgais, kas dievnamā jāuzlabo, ir… grīda.

Kas ir Viesturs Segliņš?

1937. gadā, kad Segliņš bija 11 gadu vecs puika, Skaistkalnes kapucīni nolēma uz katoļiem piešķirtās kapsētas zemes Jaunsaulē būvēt mūra baznīcu ar dzīvokli sargam. Tā paša gada vasarā kapucīnu tēvi jau iesvētīja pamatus, un, kā liecina fotogrāfijas Segliņu dzimtas albumā, roku pamatakmens iecelšanā un ēkas celtniecībā pielicis arī Viesturs ar ģimeni.

Cerēto baznīcā iešanu pārtrauca Otrais pasaules karš, Viestura tēvs Viktors, būdams ne tikai draudzes loceklis, bet arī aizsargs un Vārberģu mājas saimnieks, kopā ar ģimeni – sievu Annu un četriem bērniem (piektais – dēls – palika Latvijā) – bija spiests doties bēgļu gaitās līdz pat Amerikai.

Pārejiet nākamajā lappusē, lai turpinātu lasīt šo rakstu!