Likteņa kods tavā vārdā: uzzini, kurš ir tavs skaitlis un kā to izmantot savā labā!

Cilvēka vārds atklāj viņam raksturīgo ”noti”, jo ikvienā vārdā ietverta tā valkātāja iekšējā būtība. ”Vārds parāda mūsu iespējas, iekšējos resursus un līdzekļus, kā to sasniegt”.

Mēs dzīvojam svārstību universā, un ikviens cilvēks izstaro tikai viņam vien raksturīgas svārstības. Jau senie indieši, ēģiptieši un semīti interesējās par skaitļu okultajām nozīmēm un mēģināja atrast to sakarības ar laika ritumu un individuālajiem cilvēku likteņiem.”Vārdi, kurus mēs izrunājam, rakstām vai arī ar kuru palīdzību mēs domājam, satur lielu enerģijas lādiņu. Tie ietekmē mūs fiziskajā, astrālajā, mentālajā līmenī, un tos var harmonizēt,” norāda numeroloģe.Cilvēka vārds raksturo viņa personiskās svārstības un līdz ar to arī viņa individuālo raksturu.

Pirmais vārds stāsta par fizisko stāvokli un prāta asumu, vidējais jeb otrais vārds atklāj dzīves emocionālos aspektus. Trešais vārds jeb uzvārds stāsta par garīgo apziņu. Ja vecāki nav devuši otro vārdu, uzvārdam ir dubulta slodze – tas vēsta gan par emocionālo, gan garīgo apziņu.

Izmantojot šo tabulu, kurā katram burtam atbilst konkrēts skaitlis, tu iegūsti sava vārda skaitļi, kas uzskatāms par cilvēka būtības izpausmi.

Piemērs: Marija Bērziņa – MARIJA 2+1+7+4+6+1=21; 2+1=3. BĒRZIŅA 3+8+7+5+4+4+1=32; 3+2=5. 3+5=8. Vārda un uzvārda ”Marija Bērziņa” skaitliskā nozīme ir 8.

Pārejiet nākamajā lappusē, lai turpinātu lasīt šo rakstu!