Egils Levits: Pandēmija ir radījusi vēl līdz šim nepieredzētu problēmu

Egils Levits: Pandēmija ir radījusi vēl līdz šim nepieredzētu problēmu

Pandēmija ir radījusi vēl līdz šim nepieredzētu problēmu, un Latvijai, atgūstoties no vīrusa radītām sekām, ir būtiski domāt par to, kā nākotnē…

TURPINĀJUMU LASIET NĀKAMAJĀ LAPPUSĒ!