Brīdināt savus draugus no briesmām!!

Sena paruna vēsta, ka pasaule vēlas tikt piekrāpta. Diemžēl arī šajā parunā ir savs patiesības grauds. Neticami, cik viegli cilvēki tiek piekrāpti un attopas tikai tad, kad jau ir par vēlu un nākas konstatēt zaudējumu! Ne bez iemesla cilvēki tiek brīdināti no kabatas zagļiem vilcienos un stacijās.

Vēl vairāk šis brīdinājums attiecas uz garīgām lietām. Arī Jēzus Savus draugus brīdināja no viltus kristiem un viltus praviešiem [Mt.7:15, 24:4].

Tā kā Jēzus māceklis Jānis ļoti daudz runāja par mīlestību, viņu mēdz saukt par mīlestības apustuli. Ikviens, kas uzmanīgi lasa Jāņa pirmo vēstuli, to viegli pamanīs. Par Jāni ir saglabājusies liecība, ka sirmā vecumā viņš tika nests uz draudzes dievkalpojumiem, kur ticīgos sirsnīgi pamudināja ar vārdiem: mani bērniņi, mīliet cits citu!

Līdzīgu pamudinājumu Jānis sniedz arī lasītajā pantā. Iespējams, ka mums nepatīk klausīties pamudinājumus. Jā, pamudinājumi un brīdinājumi bieži vien pat kaitina.

Turpinājums nākamajā lappusē!