Artusa Kaimiņa spēcīgā runa Saeimā: ”Vecīt, Tu vakar kurināji ka nu tikai, paskaties uz savu seju!” (+VIDEO)

Artuss Kaimiņš:

”Mēs dzīvojam 21.gadsimtā. Šodien mums ir izaicinājums atgriezt tautu mājās. Bet te divi, kas viens bez otra neizdzīvotu, kurina naidu par pirms simts un divsimts gadiem mirušiem marksiem, engelsiem un ļeņiniem. Mums šodien svarīgi ir dzīvie. Par tiem mums ir jāstāv un jākrīt.”

VIDEO SKATĀMIES NĀKAMAJĀ LAPPUSĒ!